Magdalena Gniadzik

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.