Michał Sikora

Prawnik. Karnista. Wieloletni dydaktyk w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor prac z zakresu prawa karnego materialnego oraz kultury i prawa Chin. 

Ukończył studia prawnicze w 2009 r. Bezpośrednio po studiach rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych oraz aplikację adwokacką. Od 2013 roku adwokat czynnie wykonujący zawód. W trakcie studiów magisterskich jak i doktoranckich wielokrotny stypendysta w tym laureat stypendiów dla najlepszych studentów jak i najlepszych doktorantów. W latach 2013 - 2014 stypendysta stypendium w Chińskiej Republice Ludowej. Posługuje się językiem angielskim, chińskim oraz francuskim.