Rafał Majewski

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: prawonokarna ochrona obrotu gospodarnego, charakterystyka przestępstw przeciwko mieniu, zasady wyłączania odpowiedzialności w prawie karnym.