Olga Łachacz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich na Universitá degli Studi di Bari we Włoszech. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień dotyczących ludności w prawie międzynarodowym publicznym, prawa do wolności i bezpieczeństwa w ramach praw człowieka oraz instytucji Unii Europejskiej.