Agnieszka Knade-Plaskacz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe oraz z europejskim prawem gospodarczym.