Aleksandra Statkiewicz

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.