Barbara Mielnik

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.