Bartłomiej Krzan

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego.