Justyna Bazylińska-Nagler

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorka kilkunastu publikacji, w tym monografii, poświęconych prawu UE w szczególności funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w kontekście zasad ogólnych. Odbyła staże naukowe i kwerendy biblioteczne w renomowanych ośrodkach krajowych i europejskich m. in.: w UOKiK w Warszawie, w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie; w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, w Centralnej Bibliotece Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Bibliotece Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.