Tomasz Józef Olejek

mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień odpowiedzialności cywilnej i cywilnoprawnej ochrony środowiska, jak również ochrony praw dziecka, biblistyki i mariologii.