Stefan Akira Jarecki

doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie (działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Zawodowo od lat związany z administracją publiczną. Reprezentował władze polskie przed Komisją Europejską (m.in. w sprawach dotyczących pomocy publicznej w transporcie). Autor kilkudziesięciu publikacji, poświęconych głównie zagadnieniom regulacji gospodarczej i pomocy publicznej. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uczestniczy w DG Regio Community of Practitioners oraz instrumencie Peer2Peer, m.in. jako ekspert w zakresie transportu kolejowego.