Stefan Akira Jarecki

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, wykładowca na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, którego pomysłodawcą jest prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak – od 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Doktor Stefan Akira Jarecki jest autorem ponad 20 publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, m.in. w „Kwartalniku Prawa Publicznego”, „Kontroli Państwowej”, „Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym”, „Finansach Publicznych”, „Prawie Pomocy Publicznej”, „Rynku Kolejowym” oraz „Pracach Studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji”.