Aleksandra Szczerba-Zawada

Doktorka nauk prawnych, kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w punktowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie antydyskryminacyjnym.

Specjalizuje się w prawie unijnym i prawie antydyskryminacyjnym. Autorka kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim.Specjalizuje się w prawie unijnym i prawie antydyskryminacyjnym. Autorka kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim.