Jan Walulik

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w obszarach prawa lotniczego i gospodarczego, wykładowca i autor publikacji z tego zakresu.