Wojciech Burek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył również Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America/UJ). Stypendysta rządu holenderskiego (Haska Akademia Prawa Międzynarodowego) oraz kanadyjskiego (McGill University, York University),Funduszu Sasakawa (Helsinki University, Catholic University of America) oraz laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby (Instytut Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego w Heidelbergu).
Otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca (na lata 2014-2017).