Marcin Zieleniecki

​Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

​Stypendysta Instytutu Maxa Plancka – Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium, specjalista z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.