Mikołaj Dowgielewicz

Sekretarz stanu, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.