Adam Ɓazowski

Doktor nauk prawnych, profesor prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie.