Filip Elżanowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor nauk prawnych, warszawski adwokat, od października 2008 r. adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A ds. energetyki i stref ekonomicznych, sekretarz grupy roboczej do sp. prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji i postępowania administracyjnego, stały współpracownik Gazety Prawnej, Członek Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, komentator wydarzeń gospodarczych, ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.