Mirosław Wyrzykowski

Profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.