Leszek Wiƛniewski

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN.