Roman Wieruszewski

Profesor doktor habilitowany, kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, były członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ, sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.