Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.