Konrad Osajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.