Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Reforma prawa karnego w latach 2015-2019

Mgr Patrycja Gąska, Dr Piotr Gensikowski, dr hab. Piotr Góralski, dr Anna Jaworska-Wieloch, Mgr Paulina Jezierska, dr hab. Tomasz Kalisz, Dr Cezary Kąkol, prof. zw. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, dr hab. Józef Koredczuk, Prof. dr hab. Michael Kubiciel, dr Adam Kwieciński, Kazimierz J. Leżak, dr Katarzyna Liżyńska, prof. zw. dr hab. Mirosława Melezini, dr Joanna Mierzwińska-Lorencka, dr hab. Anna Muszyńska, dr Piotr Ochman, dr Anna Płońska, dr hab. Janusz Sawicki, dr hab. Olga Sitarz, Mgr Katarzyna Zawidzka, dr Agata Ziółkowska

Patrycja Gąska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotr Gensikowski

Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Piotr Góralski

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar jego zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych (ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. Zajmuje się problematyką podstaw odpowiedzialności karnej, sankcji karnych, zasad wymiaru kary, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Anna Jaworska-Wieloch

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, asesor sądowy.

Paulina Jezierska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomasz Kalisz

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości.

Cezary Kąkol

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Violetta Konarska-Wrzosek

Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizująca się w zakresie prawa karnego materialnego: powszechnego, skarbowego, wykroczeń i w problematyce nieletnich. Autorka ponad 130 publikacji naukowych o charakterze monograficznym, systemowym, komentarzowym, podręcznikowym i artykułowym z tego zakresu.

Józef Koredczuk

Historyk ustroju i prawa, nauki prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego.

Michael Kubiciel

Kierownik Katedry Niemieckiego, Europejskiego oraz Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Karnego Procesowego, Prawa Karnego Medycznego oraz Gospodarczego na Wydziale Prawa, Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy.

Adam Kwieciński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kazimierz J. Leżak

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego i kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego.

Katarzyna Liżyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz kryminalistyki.

Mirosława Melezini

Katedra Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Joanna Mierzwińska-Lorencka

Doktor nauk prawnych; od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, od 2009 r. asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; w latach 2010–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa;prowadziła zajęcia z prawa karnego dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; autorka monografii, komentarzy do kodeksu karnego oraz artykułów z dziedziny prawa karnego.

Anna Muszyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Piotr Ochman

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W pracy naukowej zajmuje się prawem karnym gospodarczym, prawem karnym oraz kryminologią, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii dotyczących karnoprawnej ochrony rynku finansowego. 

Anna Płońska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w adiunkt w Katedrze Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Janusz Sawicki

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Olga Sitarz

doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, mediatorka, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego sensu largo i kryminologii.

Katarzyna Zawidzka

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

Agata Ziółkowska

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK; specjalizuje się w materii z zakresu środków karnych oraz przepisów części wojskowej kodeksu karnego. Współautorka komentarza do kodeksu karnego oraz autorka publikacji dotyczących kwestii środków karnych, a także obszaru szeroko rozumianej wojskowości.

ISBN: 978-83-7627-186-6
Nr katalogowy: 1179
Wydanie: 1
Data wydania: 2020
Seria: Monografie
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 533

spis treści

Dostępność publikacji:

Cena: 65.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM


(...) Recenzowane zbiorcze opracowanie ma istotny walor naukowy. Wszystkie artykuły, uwzględniające literaturę przedmiotu, zawierają dojrzałe, wnikliwe rozważania dotyczące reformy prawa karnego w latach 2015−2019. Oprócz artykułów omawiających istotne, ogólne politycznokryminalne kierunki kolejnych nowelizacji prawa karnego, znajdujemy również inne opracowania, zawierające cenną analizę szczegółowych rozwiązań nowelizacyjnych. Istotnym walorem wielu artykułów jest celne, krytyczne spojrzenie na szereg przepisów nowelizacyjnych, których uregulowanie wzbudziło wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz skłoniło Autorów do sformułowania w tym zakresie własnych postulatów. Z najostrzejszą krytyką spotkała się nowelizacja z 13 czerwca 2019 r., która w dojrzałej ocenie wielu Autorów wskazuje na całkowicie odmienną, nieznajdującą racjonalnego uzasadnienia, strategię polityki kryminalnej. Waga naukowa problematyki reformy prawa karnego ale też niepewność związana z przerwanym procesem legislacyjnym ustawy z 2019 r., czyni tę monografię nie tylko istotną naukowo, ale także aktualną, ukazującą ewentualną, przyszłą, radykalną zmianę polityki karnej. Wspólny cel naukowo badawczy, któremu podporządkowane zostały wszystkie artykuły zbiorczego opracowania przekonuje, że mamy do czynienia nie tyle ze zbiorem artykułów, ale z wartościową współautorską monografią, która w pełni zasługuje na opublikowanie”. – z recenzji prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz


Polecaj i kupuj taniej

Darmowe przesyłki

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności