Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki, Dr Jarosław Brzeziński, Dr Inż. Marek Bury, Dr Paweł Chyc, Dr hab. Mirosław Darecki, Dr Maja Głuchowska-Wójcicka, Dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska, Dr Beata Kolarz, Magdalena Konopacka, Mgr Aleksandra Koska-Legieć, Dr Piotr Lewandowski, Dr hab. Katarzyna Malinowska, Mgr Izabela Marcinkowska, Dr Mirosława Myszke-Nowakowska, Dr hab. Maciej Nyka, Dr hab. Mirosława Ostrowska, Paulina Topolska, Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Mgr Wojciech Zawadzki

Zdzisław Brodecki

Założyciel Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej w Uniwersytecie Gdańskim. Po zmianie przedmiotu badań starał się dokonać transplantacji kultury morskiej na grunt kultury alpejskiej. Jego teoria zintegrowanego porządku prawnego znalazła wyraz między innymi w ośmiu tomach z serii Acquis communautaire i w tryptyku: Europa sędziów, Europa urzędników i Europa przedsiębiorców. Za stworzenie tej teorii otrzymał w 2009 roku prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, wchodząc do elitarnego grona gdańskich uczonych. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prac Komisji Nauk Kosmicznych w gdańskim oddziale PAN. W najnowszych publikacjach próbuje lansować koncepcję prawa przestrzeni eksterytorialnych, zmierzając w kierunku zmiany tożsamości Europy Bałtyckiej z morskiej na morską i kosmiczną. Z pasją pracuje nad nowym paradygmatem filozofii prawa pod sztandarem Ocean & Space.

Jarosław Brzeziński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Donau Universitaet Krems (Austria) w Katedrze Prawa Międzynarodowego, a także podyplomowych studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.

Marek Bury

Polski i europejski rzecznik patentowy. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261. W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Komitetu Egzaminacyjnego Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego oraz podkomitetu ICT przy komitecie „European Patent Practice” Europejskiego Instytutu Patentowego. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz technologii kosmicznych.

Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, przewodniczący Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC). Członek Komisji Prawa Morskiego PAN oddział w Gdańsku, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku. Prace badawcze prowadzi w zakresie prawa morza, praw człowieka, prawa europejskiego, prawa ochrony własności intelektualnej oraz prawa kosmicznego.

Mirosław Darecki

Z wykształcenia fizyk, zajmuje się zagadnieniami związanymi z dopływem i rozprzestrzeniam się energii słonecznej w morzu, w tym także jego teledetekcją. Obecnie jest profesorem w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Fizyki oraz Pracowni Teledetekcji Morza.

Maja Głuchowska-Wójcicka

Adiunkt w Instytucie Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSB w Gdańsku, członek: Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych PAN, Komisji Prawa Morskiego PAN oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN, absolwentka letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie publicznym.

Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.

Beata Kolarz

Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Oceny Osiągania Efektów Kształcenia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Prawo (WSAiB w Gdyni). Uczestniczka wielu konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych, w tym organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych przy Oddziale PAN w Gdańsku.

Magdalena Konopacka

LL.M (Master of Advanced Studies in European and Comparative Law, Uniwersytet w Gandawie), adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, absolwentka szkoły prawa angielskiego i europejskiego (Dyplom Cambridge), francuskiego (Tuluza), amerykańskiego (Chicago-Kent College of Law), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Akademii Prawa Europejskiego we Florencji. Stypendystka rządów flamandzkiego, holenderskiego i norweskiego oraz European University Institute i Centrum Europejskiego Natolin. Pracowała w praktyce jako PR i prawnik, a także ekspert ds. funduszy unijnych w województwie pomorskim oraz ekspert Komisji Europejskiej ds. Badań i Innowacji. W ramach kariery akademickiej prowadziła szkolenia dla praktyków oraz wykładała na Uniwersytecie Gdańskim, a także w City University London, Salzburg University i University of Saragossa. Aktualnie visiting researcher w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo w ramach Grupy Roboczej projektu „Judges under Stress” (JuS) oraz członkini-założycielka Komisji Nauk Kosmicznych PAN. Specjalizuje się w prawie UE, porównawczym prawie zobowiązań, konstytucyjnym dialogu sądowym, ADR, ekonomicznej analizie prawa oraz gender economics, preferując badania interdyscyplinarne.

Aleksandra Koska-Legieć

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim skroplonego gazu ziemnego.

Piotr Lewandowski

Partner w Kancelarii Prawniczej Drożdżał Lewandowski, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, wcześniej długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta St. Hughes College Oxford University i Uniwersytetu w Hamburgu, wieloletni doradca prawny firm polskiego sektora naftowego, autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązaniowego i prawa morskiego.

Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Partner i współwłaściciel kancelarii BMSP.

Izabela Marcinkowska

Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka opracowań i artykułów na temat prawa UE. Członek Komisji Nauk Kosmicznych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Uczestniczka szeregu konferencji organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych.

Mirosława Myszke-Nowakowska

Partner w Kancelarii Radcy Prawnego specjalizująca się w europejskim prawie spółek oraz prawie handlowym oraz vendor managerem dla partnerów strategicznych Banku Nordea ABp. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez pracę jako doradca w dziale fuzji i przejęć (M&A) w PricewaterhouseCoopers oraz uzyskując tytuł doktora prawa w Antwerpii (Belgia) w dziedzinie europejskiego prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego, certyfikowany mediator.

Maciej Nyka

Profesor w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach oraz autor i współautor czterech monografii z obszaru krajowego i międzynarodowego prawa środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowych aspektów. Członek Interdyscyplinarnej Komisji Badań Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku oraz innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Mirosława Ostrowska

Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje w Zakładzie Fizyki Morza. Liderka Konsorcjum Naukowego SatBałtyk skupiającego naukowców z Instytutu Oceanologii, Uniwersytetów Gdańskiego i Szczecińskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku powołanego w celu opracowania systemu satelitarnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego. Przewodnicząca Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Sekcji Morskiej Komisji Nauk Kosmicznych przy oddziale PAN w Gdańsku, ekspertka Komisji Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Paulina Topolska

Prawnik, założyciel oraz wspólnik grupy prawnej ITMT Law Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji, sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku, członek Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu (ECSL), Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC) oraz Think Tanku Morskiego i Kosmicznego.

Edmund Wittbrodt

Nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Kieruje Zakładem Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a następnie rektorem Politechniki Gdańskiej (1990–1996). Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994–1996), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996–1999) oraz ministrem edukacji narodowej (2000–2001). Jest specjalistą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamiki układów mechanicznych, metod komputerowych w mechanice (w tym metody elementów skończonych), automatyki i robotyki, mechatroniki oraz biomechaniki. Jest autorem oryginalnej, hybrydowej metody sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych oraz metody modelowania i analizy układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Jest członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk, a także Rady Redakcyjnej kwartalnika „The Archive of Mechanical Engineering” oraz „International Journal of Applied Mechanics and Engineering”. Przewodniczy Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku. Jest inicjatorem powołania międzyuczelnianego (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) kierunku studiów magisterskich na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Opublikował ponad 270 prac, w tym 25 monografii oraz 170 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest autorem 130 opracowań badawczych i ekspertyz, programów komputerowych, a także opinii, będąc biegłym sądowym. Był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997–2015. Przewodniczył Komisji Spraw Unii Europejskiej (2005–2015). Był członkiem Konwentu Europejskiego przygotowującego Traktat Lizboński, obowiązujący w Unii Europejskiej od 2009 roku, a także obserwatorem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego (2003–2004). Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1998) oraz wielu nagród ministra oraz rektora Politechniki Gdańskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego i Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Wojciech Zawadzki

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Sekretarz Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Laureat nagrody Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2017/2018.

ISBN: 978-83-7627-176-7
Nr katalogowy: 1168
Wydanie: 1
Data wydania: 2019/09
Seria: Monografie
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 300
Cena katalogowa: 59,00 zł


spis treści

Dostępność publikacji:

Cena: 59.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM
Słowo „nowa” użyte w tytule książki świadczy o istnieniu dawnych cywilizacji kosmicznych na Ziemi. Badacze faktów, budowli i innych śladów przeszłości próbują udowodnić, że w okresie powszechnie uważanym za prehistorię istniały cywilizacje kosmiczne: porty kosmiczne i obiekty uprawiające żeglugę kosmiczną. Wydaje się to wielce prawdopodobne, skoro do dzisiejszego dnia nie odkryto znaczenia wszystkich wzorów znajdujących się w egipskich piramidach. Po upływie 10 000 lat świat dopiero wraca do punktu wyjścia. (…) 

Podtytuł „Satelity w służbie Ziemi” podkreśla znaczenie, jakie działalność człowieka w przestrzeni kosmicznej ma dla telekomunikacji, teledetekcji, nawigacji i innych przedsięwzięć realizowanych na naszej Błękitnej Planecie. Coraz bardziej przekonujemy się o tym, że satelity widzą dziś świat inaczej. Oko obiektu krążącego po orbicie okołoziemskiej obserwuje nawet to, z jaką prędkością rosną rośliny, jak oddychają budynki i co kryją ściany. Satelity mogą zapobiec nadchodzącej katastrofie albo zniszczyć ludzkość. Każdy z tych scenariuszy jest możliwy. Dlatego działalność postrzegana jako „downstream” zaczyna zmieniać oblicze naszej Ziemi. 

Z rozdziału „Prolog”


Polecaj i kupuj taniej

Newsletter

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności