Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej

dr hab. Anna Zawidzka - Łojek

Anna Zawidzka - Łojek

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego oraz kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z zastosowaniem zasady niedyskryminacji oraz funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IWEP.

ISBN: 978-83-7627-081-4
Nr katalogowy: 1100
Wydanie: 1
Data wydania: 2013/04
Seria: Monografie
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 470
Cena katalogowa: 65 zł


spis treści       fragment

Dostępność publikacji:

Cena: 65.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM


Dyskryminacja ze względu na wiek nie jest zjawiskiem nowym, jednak dopiero od niedawna rozpoznawanym i definiowanym w unijnym porządku prawnym. Prezentowana książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tego tematu, zarówno z perspektywy teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W toku wywodów omawiane są ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tego zakresu, a także środki prawne służące zapewnieniu skutecznego stosowania zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.

Publikacja omawia między innymi zagadnienia:

Ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, a w nim między innymi zagadnienia:Artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych UE, Dyrektywa 2000/78 o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, Ogólna charakterystyka dyrektywy 2000/78,Pojęcie dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na wiek,według dyrektywy 2000/78, Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji w dyrektywie 2000/78, Obowiązki państw członkowskich w ramach transpozycji dyrektywy 2000/78, Inicjatywy towarzyszące dyrektywie 2000/78 i nowe programy zwalczania dyskryminacji, Zielona księga Równość i niedyskryminacja w rozszerzonej Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej – Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa oraz Program Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Rezolucja Parlamentu Europejskiego Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej

Sformułowanie zasady niedyskryminacji ze względu na wiek jako zasady ogólnej prawa unijnego, a w nim między innymi: Wyrok w sprawie Mangold, Opinia rzecznika generalnego –propozycja uznania przedterminowego skutku pośredniego dyrektywy2000/78, Potwierdzenie proklamowania zasady niedyskryminacji ze względu na wiek w wyroku w sprawie Kücükdeveci, Czy wyrok w sprawie Mangold stanowił akt ultra vires? – stanowisko Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku Honeywell

Dopuszczalne środki różnicujące – uzasadnienie nie równego traktowania ze względu na wiek, a w nim między innymi: Uzasadnienie nierównego traktowania (art. 6 ust. 1 dyrektywy2000/78) a definicja dyskryminacji pośredniej (art. 2 ust. 2 lit. b)dyrektywy 2000/78), Przepisy krajowe ustanawiające wiek emerytalny w świetle motywu czternastego oraz art. 6 dyrektywy 2000/78Interpretacja pojęcia „obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia”w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wyrok w sprawie Palacios de la Villa,Wyrok w sprawie Age Concern England, Wyrok w sprawie Hütter, Wyrok w sprawie Petersen, Wyrok w sprawie Andersen, Wyrok w sprawie Rosenbladt, Wyrok w sprawie Georgiew, Wyrok w sprawach połączonych Fuchs i Köhler, Wyrok w sprawach połączonych Hennings i Mai, Wyrok w sprawie Prigge, Wyrok w sprawie Hörnfeldt, Wyrok w sprawie Komisja przeciwko Węgrom, Wyrok w sprawie Odar, Wyrok w sprawie Petersen,Wyrok w sprawie Prigge, Wyrok w sprawie Wolf, Wyrok w sprawie Prigge

Środki prawne dla zapewnienia przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, a w nim między innymi zagadnienia: Ciężar dowodu, Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy, Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje,Ochrona przed retorsjami

Unia Europejska wobec problemów związanych ze zmianami demograficznymi w kontekście zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek, w nim między innymi: Ageizm, Problem starzenia się społeczeństw a dyskryminacja ze względu na wiek,Działania wobec zagrożeń wynikających ze starzenia się społeczeństw – aspekty prawne, Działania na rzecz pełnego udziału ludzi młodych w rynku pracy, edukacji i życiu społecznym– aspekty prawnePolecaj i kupuj taniej

Newsletter

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności