Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3

prof. dr hab. Jan Barcz, dr hab. prof.SGH Anastazja Gajda, Mirosława Malczewska, Arkadiusz Michoński, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, dr Anna Pudło

Jan Barcz

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Anastazja Gajda

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mirosława Malczewska

Radca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, specjalista w zakresie zdrowia publicznego i swobodnego przepływu towarów.

Arkadiusz Michoński

I radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, doświadczony dyplomata.

Artur Nowak-Far

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Anna Pudło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

ISBN: 978-83-7627-074-6
Nr katalogowy: 1096
Wydanie: 3
Data wydania: 2012/11
Seria: spue
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 274
Cena katalogowa: 55 zł


spis treści

Dostępność publikacji:
Dostępny na bieżąco

Cena: 55.00 zł

koszty dostawy 


poleć znajomemu

Publikacja ukazuje zmiany polityczne w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu oraz reformy Unii sfinalizowanej w Traktacie z Lizbony dostosowania i reformy ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Analizie poddano dostosowania ustrojowo-konstytucyjne, ewolucję mechanizmu zarządzania sprawami Unii na szczeblu rządowym, nowe mechanizmy współpracy między Sejmem i Senatem a rządem oraz między rządem a organami samorządu terytorialnego. Przedstawiono także doświadczenia wynikające ze stosowania w Polsce prawa Unii Europejskiej. W obecnym, trzecim wydaniu podręcznika uwzględniono nowy stan prawny w UE, wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony. W znacznej mierze uwzględniona została również praktyka implementacyjna związana z reformami wprowadzonymi na mocy tego Traktatu, skonsolidowana podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.

Książka omawia następujące zagadnienia:
Droga Polski do Unii Europejskiej, a w tym: wkład Polaków w rozwój idei integracji europejskiej, wczesna faza stosunków Polski i Wspólnot (1988–1990), stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami, przygotowanie do negocjacji akcesyjnych, polska infrastruktura instytucjonalna negocjacji akcesyjnych, negocjacje akcesyjne, prawidłowości rozwoju procesu integracji Polski z Unią Europejską;
Traktat akcesyjny, a w nim między innymi: struktura dokumentów akcesyjnych, charakter prawny dokumentów akcesyjnych, procedura przygotowania Traktatu akcesyjnego i jego wejścia w życie, struktura Traktatu akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r., ratyfikacja Traktatu akcesyjnego w Polsce;
Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: okresy derogacyjne, obejmujące: swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, polityka transportowa i transport drogowy, podatki, energia, środowisko, budżet i finanse, dostosowania instytucjonalne;
Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w tym: postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., konstytucyjny akt integracyjny, decyzja Polski w sprawie powierzenia Unii Europejskiej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, określenie zakresu kompetencji organów władzy państwowej przekazywanych Unii Europejskiej, konstytucyjne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w polskim krajowym porządku prawnym, postulat zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej;
Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym, a w tym między innymi: zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym, ramy instytucjonalne procesu dostosowawczego, zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w wyniku działania ustawodawcy, mechanizmy konsultacji z instytucjami Unii Europejskiej oraz innymi państwami członkowskimi, mechanizmy rozwiązywania konfliktów, zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w wyniku praktyki sądowej, praktyka sądów polskich, postępowania przed sądami unijnymi;
System koordynacji polityki Polski wobec Unii Europejskiej po akcesie, a w nim: rola Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, współpraca rządu z Sejmem i Senatem w sprawach Unii Europejskiej, system legitymizacji działań administracji wobec partnerów społecznych oraz system litygacyjny;
Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej, obejmujący: unijne regulacje dotyczące udziału parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej, rozwój regulacji wspólnotowych a następnie unijnych, postanowienia TUE i TFUE odnoszące się do parlamentów państw członkowskich, krajową regulację udziału Sejmu i Senatu w sprawach Unii Europejskiej, umacnianie mechanizmów współdziałania parlamentów i rządów w sprawach Unii Europejskiej, struktury w Sejmie i Senacie zajmujące się sprawami Unii Europejskiej, udział Sejmu i Senatu w wypracowaniu polskiego stanowiska w sprawach Unii Europejskiej dla rządu, udział Sejmu i Senatu w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, współpraca w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej, udział Sejmu i Senatu w kontroli poszanowania zasady pomocniczości, postanowienia ustawy odnoszące się do procedur kładek z zastrzeżeniem „zatwierdzenia” przez państwa członkowskie i procedury wystąpienia z UE;
Udział organów samorządowych i partnerów społecznych w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej, a w nim: polskie organy regionalne i lokalne w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, współpraca między organami regionalnymi i lokalnymi a rządem, współpraca między organami regionalnymi i lokalnymi a parlamentem, rola Komitetu Regionów w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, lobbing polskich organów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej. Przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli, udział partnerów społecznych w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej, regulacje dotyczące partnerów społecznych w Polsce, możliwości udziału partnerów społecznych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;
Polska wobec Traktatu konstytucyjnego i Traktatu z Lizbony, a w tym między innymi: Traktat z Nicei, Konwent Unii Europejskiej, Konferencja Międzyrządowa 2003/2004 i Traktat konstytucyjny, procedura ratyfikacyjna Traktatu konstytucyjnego, prace nad nowym traktatem rewizyjnym, mandat Konferencji Międzyrządowej 2007, okres prac Konferencji Międzyrządowej 2007, procedura ratyfikacyjna Traktatu z Lizbony.

Całość zaprezentowanych w podręczniku treści, pozwoli na pełne przyswojenie wszystkich omawianych zagadnień. Jeśli jednak powyższy opis, dołączony fragment książki jak i spis treści okazały się niewystarczające, przedstawiamy również szczegółowy wykaz zagadnień i pytań kontrolnych do całego materiału podręcznika. Są one przyporządkowane również do rozdziałów opisujących poszczególne zagadnienia.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek wg rozdziałów.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek alfabetyczny.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo publikuje od 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Książka jest elementem serii SPUE Ustrój UEPolecaj i kupuj taniej

Darmowe przesyłki

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności