Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Źródła prawa Unii Europejskiej, tom IV, wydanie 3

prof. dr hab. Jan Barcz, dr Agnieszka Grzelak, dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak, dr Anna Kalisz, dr hab. Anna Zawidzka - Łojek

Jan Barcz

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Agnieszka Grzelak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa ­Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Robert Grzeszczak

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Anna Kalisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu, współpracuje z Wydziałami Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Anna Zawidzka - Łojek

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego oraz kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z zastosowaniem zasady niedyskryminacji oraz funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IWEP.

ISBN: 978-83-7627-073-9
Nr katalogowy: 1095
Wydanie: 3
Data wydania: 2012/10
Seria: System Prawa Unii Europejskiej Podręczniki
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 206
Cena katalogowa: 45,00 zł


spis treści

Dostępność publikacji:

Cena: 45.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM


Wykłady obejmujące źródła prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej. Mechanizmy tworzenia i legislacji prawa Unii Europejskiej. Rola parlamentów narodowych w tworzeniu unijnego prawa pochodnego, rodzaje procedur legislacyjnych.

Książka omawia następujące zagadnienia:
Prawo pierwotne Unii Europejskiej, a w tym: prawo pierwotne pisane, traktaty stanowiące Unię Europejską, traktaty rewizyjne, traktaty akcesyjne, inne akty prawa pierwotnego, prawo pierwotne niepisane, zasady ogólne prawa Unii Europejskiej, rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w konstruowaniu zasad ogólnych, prawa podstawowe jednostek, normy prawa zwyczajowego;
Prawo pochodne Unii Europejskiej, a w nim między innymi: akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze, akty delegowane, akty wykonawcze, akty „bez przymiotnika”, porozumienia międzyinstytucjonalne, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie, akty nienazwane;
Postanowienia przejściowe (Protokół nr 36), obejmujące: akty prawne w ramach WPZiB, akty prawne w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej, postanowienia Protokołu nr 36;
Tworzenie prawa Unii Europejskiej, a w tym między innymi: tworzenie prawa pierwotnego, stanowienie unijnego prawa pochodnego, inicjatywa ustawodawcza, rola parlamentów narodowych w tworzeniu unijnego prawa pochodnego, rodzaje procedur legislacyjnych, wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego przez Komisję, rodzaje harmonizacji, lepsze stanowienie prawa, niedostatki prawa Unii Europejskiej, efekty podjętych działań;
Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, a w tym: zakres kompetencji Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych, procedura zawierania umów międzynarodowych, obowiązek wykonania umów międzynarodowych, okresy przejściowe w stosunku do umów zawartych w ramach danego II i III filara Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe państw członkowskich a członkostwo w Unii Europejskiej, problem tak zwanej metody schengeńskiej;
Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej, obejmujący: zakres obowiązywania ratione materiae, zakres obowiązywania ratione personae, zakres obowiązywania ratione temporis;
Wykładnia prawa Unii Europejskiej, a w tym między innymi: współpraca sądów krajowych z unijnymi przy dokonywaniu wykładni (pytania prawne), wykładnia prawa unijnego dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykładnia językowa, wykładnia systemowa, wykładnia celowościowo-funkcjonalna;
Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe państw członkowskich, a w nim między innym: zasada pierwszeństwa prawa unijnego, zasada skutku bezpośredniego, skutek bezpośredni przepisów traktatowych, skutek bezpośredni rozporządzeń, skutek bezpośredni dyrektyw, pojęcie emanacji państwa, zasada prounijnej wykładni prawa krajowego (zasada skutku pośredniego prawa unijnego);
Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego, obejmująca: sformułowanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego, rozwinięcie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji, zasada autonomii proceduralnej.

Całość zaprezentowanych w podręczniku treści, pozwoli na pełne przyswojenie wszystkich omawianych zagadnień. Jeśli jednak powyższy opis, dołączony fragment książki jak i spis treści okazały się niewystarczające, przedstawiamy również szczegółowy wykaz zagadnień i pytań kontrolnych do całego materiału podręcznika. Są one przyporządkowane również do rozdziałów opisujących poszczególne zagadnienia.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek wg rozdziałów.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek alfabetyczny.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo publikuje od 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Książka jest elementem serii SPUE Ustrój UEPolecaj i kupuj taniej

Newsletter

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności