Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, wydanie 3 - Pytania kontrolne [1094]a

Zestawienie wg kolejności alfabetycznej.

Pytanie Rozdział
Co to jest COREPER i jaka jest jego rola? 3
Co to jest Eurogrupa? 8
Co to jest tzw. formuła z Janiny i jakie jest jej znaczenie w formule podejmowania decyzji większością kwalifikowaną przewidzianej na mocy Traktatu z Lizbony? 3
Czym jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych i jaka jest jej rola? 11
Czym się zajmuje i jak została ustanowiona Europejska Agencja Obrony? 11
Czym zajmuje się Komitet Koordynacyjny (d. Komitet art. 36)? Czym zajmuje się SCIFA? 12
Definicja agencji unijnej. 10
Dlaczego obejmowanie nowych obszarów zwykłą procedurą ustawodawczą (dawniej procedurą współdecydowania) umacnia jednocześnie rolę Parlamentu Europejskiego? 2
Funkcje KES i KR jako organów doradczych. 7
Funkcje Trybunału Obrachunkowego. 6
Główne funkcje Rady. 3
Jak dokonywany jest wybór przewodniczącego Rady Europejskiej? Omów jego status i kompetencje. 1
Jak kształtował się skład Komisji i jaki obecnie stan obowiązuje? Jak jest powoływana? Jakie uprawnienia w decydowaniu o składzie Komisji ma Parlament Europejski? 4
Jak przedstawia się alokacja miejsc w KES i KR między państwa członkowskie? 7
Jaka formuła podejmowania decyzji większością kwalifikowaną obowiązuje obecnie? 3
Jaka jest procedura wyłaniania członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów? 7
Jaka jest rola Komisji w procedurze naruszania Traktatów przez państwo członkowskie? 4
Jaka jest rola rzecznika generalnego? 5
Jaka jest różnica między Radą Europejską a Radą? 3
Jaka jest struktura wewnętrzna EBC? 8
Jaka jest struktura wewnętrzna EBI? 9
Jaka jest struktura wewnętrzna Trybunału Obrachunkowego? 6
Jaki jest podstawowy cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych? Jakie zadanie ma ESBC? 8
Jaki jest skład i jakie są funkcje Sądu do spraw Służby Publicznej UE? 5
Jaki jest skład i kto powołuje sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych? 5
Jaki jest skład Komitetu Ekonomiczno-Finansowego? 8
Jaki jest skład Parlamentu Europejskiego? Omów rozwiązania przejściowe w tym zakresie związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. 2
Jaki jest skład Rady? Jaka jest jej organizacja wewnętrzna? 3
Jaki jest skład, status i tryb wyboru członków Trybunału Obrachunkowego? 6
Jaki jest status posła Parlamentu Europejskiego? 2
Jaki jest tryb podejmowania decyzji przez Radę Europejską? 1
Jakie agencje i szczególne struktury działają w ramach WPZiB? 11
Jakie agencje można wyróżnić pod względem funkcjonalnym? 10
Jakie organy sui generis działają w ramach WPZiB? 11
Jakie są cele i funkcje Europejskiego Banku Inwestycyjnego? 9
Jakie są funkcje Komitetu Ekonomiczno-Finansowego? 8
Jakie są przesłanki odwołania się od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości UE? Na czym polega procedura poddania orzeczeń Sądu kontroli Trybunału Sprawiedliwości UE? 5
Jakie są skład i zadania Europejskiej Sieci Sądowej do Spraw Cywilnych i Handlowych? 12
Jakie są status i rola Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa? 11
Jakie są zasadnicze rodzaje procedury przyjmowania aktów prawnych przez Komisję? 4
Jakie sprawy mogą być rozpatrywane tylko przez Trybunał Sprawiedliwości UE? 5
Jakie warunki musi spełniać delegowanie uprawnień instytucji na rzecz agencji? 10
Jakiego rodzaju kompetencje ma Rada Europejska? 1
Kto może być uczestnikiem postępowania przed sądami unijnymi i jakie są zasady reprezentacji? 5
Kto powołuje członków poszczególnych organów wewnętrznych EBC? Czy można ich odwołać? Jeśli tak, to kto może to uczynić i w jakiej procedurze? 8
Które instytucje unijne i w jakim zakresie działają w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa? 11
Na czym polegają specyficzne uregulowania dotyczące udziału instytucji UE w funkcjonowaniu PWBiS? 12
Organizacja pracy Trybunału Obrachunkowego oraz tryb podejmowania decyzji przez tę instytucję. 6
Podstawowa struktura agencji. 10
Podstawowe elementy organizacji pracy Rady Europejskiej. 1
Przedstaw status i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich UE. 2
Ramy prawne dyskusji nad reprezentowaniem Polski w spotkaniach Rady Europejskiej. 1
Rola Rady jako „instytucji legislacyjnej” UE z uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego. 3
Rola Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach WPZiB. Czy Traktat z Lizbony zmienił zakres kompetencji Trybunału we WPZiB? 11
Scharakteryzuj strukturę wewnętrzną Parlamentu Europejskiego. 2
Skład Rady Europejskiej. 1
Struktura i kompetencje KES. 7
Struktura i kompetencje KR. 7
Struktura i zadania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. 11
Struktura wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu. 5
Struktury sui generis w obszarze polityki dotyczącej kontroli granicznej, azylu i imigracji. 12
Struktury sui generis w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej. 12
W jaki sposób wyłaniani są w Polsce kandydaci do KES i KR? 7
W jakim trybie Rada podejmuje decyzje? 3
Wymień co najmniej sześć agencji unijnych i omów ich zadania. 10
Zadania Europejskiego Banku Centralnego. 8
Zasadnicze etapy rozwoju statusu Parlamentu Europejskiego jako instytucji unijnej. 2
Zasadnicze funkcje Komisji. 4
Zasadnicze funkcje Parlamentu Europejskiego. 2
Zasadnicze obszary umocnienia roli Parlamentu Europejskiego. 2
Zasady wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – jaki polski akt prawny odnosi się do tej kwestii? 2


Przejdź do wykazu według kolejności rozdziałów

Wróć do opisu publikacji

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności