Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, tom XII, wydanie 1

prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Artur Nowak-Far

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ISBN: 978-83-7627-056-2
Nr katalogowy: 1018
Wydanie: 1
Data wydania: 2011/02
Seria: System Prawa Unii Europejskiej Podręcznikii
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 206
Cena katalogowa: 45,00 zł


spis treści       fragment

Dostępność publikacji:
Dostępny na bieżąco

Cena: 45.00 zł

koszty dostawy 


poleć znajomemu

Publikacja dotyczy głównie prawnych aspektów działania tej Unii. Koncentruje się on na podstawowych zagadnieniach, co nie oznacza, że nie ma charakteru zaawansowanego. Pełne zrozumienie przedstawionych w nim argumentów wymaga bowiem podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu UE, jej instytucji oraz o działaniu ustanawianego w jej ramach prawa. UGiW została omówiona w kontekście ważniejszych uzasadnień przyjętych rozwiązań, a tam, gdzie to właściwe – przedstawienia ich historii.

Książka omawia następujące zagadnienia:
Unia gospodarcza i walutowa w Europie – idea i jej wczesne realizacje, a w tym między innymi: unia gospodarcza i walutowa jako etap integracji gospodarczej, najnowsza historia integracji walutowej w Europie;
Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht, obejmujące: powrót Wspólnot do koncepcji unii gospodarczej i walutowej w latach 80. XX w., plan Delorsa, przedtraktatowa realizacja koncepcji unii gospodarczej i walutowej; Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia, a w nich: unia gospodarcza i walutowa jako zagadnienie regulacji Traktatu z Maastricht – ujęcie ogólne, trzyetapowy proces dochodzenia do unii gospodarczej i walutowej, kryteria konwergencji, kwalifikacja państw do strefy euro;
Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej, a w tym między innymi: tymczasowe organy doradcze i przygotowawcze Traktatu z Maastricht: Komitet Walutowy i Europejski Instytut Walutowy, Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Europejski System Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny, Rada ECOFIN i Eurogrupa;
Derogacja w unii gospodarczej i walutowej, obejmująca: rodzaje derogacji, derogację traktatową, derogacje protokolarne, jednostronne przyjęcie euro w krajach trzecich a derogacja;
Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej, a w tym: zakres zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej, traktatowa regulacja procedury wielostronnego nadzoru, traktatowa regulacja procedury unikania nadmiernego deficytu, Pakt Stabilności i Wzrostu, dychotomie modelu zarządzania gospodarczego: rozdział poziomów odpowiedzialności i rozdział sektorów, reforma reguł ładu gospodarczego Unii Europejskiej z 2010 r.;
Jednolita polityka pieniężna strefy euro, a w niej: polityka pieniężna i jej ogólna postać w strefie euro, ramy prawne jednolitej polityki pieniężnej, ogólna koncepcja polityki pieniężnej ESBC, instrumenty jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych, katalog instrumentów jednolitej polityki pieniężnej, operacje otwartego rynku, operacje kredytowo-depozytowe (ang. standing facilities), rezerwy obowiązkowe;
Euro, a w tym między innymi: przejściowa regulacja traktatowa dotycząca wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej, nieprzejściowe postanowienia traktatowe dotyczące wprowadzenia euro, euro jako waluta „na własnych prawach”, prawne ramy wprowadzenia euro, międzynarodowa rola euro;
Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego, a w nim między innymi: regulacja traktatowa odnosząca się do Mechanizmu Kursowego oraz polityki kursu walutowego, kurs walutowy i udział w Mechanizmie Kursowym jako kryterium konwergencji, regulacyjna relacja stabilizacji kursu walutowego i stabilności cen, „mechanizm kursów wymiany Europejskiego Systemu Walutowego”;
Polska w unii gospodarczej i walutowej, a w tym: Polska jako państwo objęte traktatową derogacją unii gospodarczej i walutowej, konwergencja prawna i dostosowania w sferze instytucjonalnej, kwestia „referendum w sprawie przyjęcia euro”

Całość zaprezentowanych w podręczniku treści, pozwoli na pełne przyswojenie wszystkich omawianych zagadnień. Jeśli jednak powyższy opis, dołączony fragment książki jak i spis treści okazały się niewystarczające, przedstawiamy również szczegółowy wykaz zagadnień i pytań kontrolnych do całego materiału podręcznika. Są one przyporządkowane również do rozdziałów opisujących poszczególne zagadnienia.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek wg rozdziałów.

Przejdź do wykazu pytań kontrolnych – porządek alfabetyczny.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo publikuje od 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Książka jest elementem serii SPUE Ustrój UEPolecaj i kupuj taniej

Darmowe przesyłki

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności